dr.satish easy website developer

शासकीय  कर्मचारी :

अ.क्र.

सरपंच नाव

कालावधी

1

श्री.सुबराव भागोजी पाटील

28/1/1957 ते 21/1/1961

2

श्री.मधुकर बाळकृष्ण नाडगोंडा

22/10/1961 ते 26/9/1971

3

श्री.हरिबा गावडू दळवी

27/9/1971 ते 11/5/1978

4

श्री.आवबा दादू पाटील

12/5/1978 ते 18/4/1984

5

श्री.भिमराव गोविंद यमगेकर

19/4/1984 ते 28/8/1986

6

श्री.रोजीताल जॉकु बार्देस्कर

29/8/1986 ते 16/1/1989

7

श्री.एस.बी.माळी (प्रशासक)

17/1/1989 ते 5/6/1989

8

श्री.बी.एस.देसाई (प्रशासक)

6/6/1989 ते 26/10/1989

9

श्री.शामराव यल्लापा पाटील

26/10/1994 ते 26/10/1994

10

.श्री.शामराव यल्लापा पाटील (प्रशासक)

26/10/1994 ते 7/8/1995

11

श्री.उत्तम परसू नाईक

8/8/1995 ते 7/8/2000

12

श्री.अरविंद शंकर दावणे

8/8/2000 ते 7/8/2005

13

सौ.सुमन अर्जुन यमगेकर

8/8/2005 ते 7/8/2010

14

सौ.सुप्रिया विजय गुरव

8/8/2010 ते 7/8/2015

15

श्री.अरविंद शंकर दावणे

8/8/2015 ते

ADDRESS
HEBBAL JALDYAL Grampanchayat
A/p HEBBAL JALDYAL Tal- Gadhinglaj Dist- Kolhapur
416503

CONTACTS
Phone :7588940733

Office : 02327 – 239165